Sahil & Aanchal

Sharan & Kashish

Nurit & Sughandha

Kanika & Sunmeet

Priyanka & Ruchir

Kaajal & Abhishek

Nikhil & Divya

NIkunj & Akansha

Sabeesh & Akansha