Surbhi & Bhuvan

Mamta & Angad

Sheina & Akshay

Sharan & Kashish

Vindi & Kyra

Aanchal & Tushar

Kriti & Ishaan

Suryaveer & Deepankshi

Ankush & Anshu